TURISTICKÉ ATRAKCE

Radnice ve Środě Śląské
Budova
pochází z 15. století, vznikla na místě původní dřevěné stavby. Její základy tvoří písmeno L, severní křídlo bylo spojeno s již existující žalářní věží – nejstarší částí budovy. Kromě nejokázalejšího sálu radních s gotickým sklepením měl v budově radnice sídlo soud, městská váha a výčep. Nyní zde sídlí samospráva města.

Spodní náměstí s fontánou
Spodní náměstí s fontánou, revitalizované v roce 2017, zcela změnilo svůj vzhled. V rámci investice vznikla nová fontána, sedadla pro odpočinek a byla vysázena zeleň. Podstatně se změnil povrch, který nyní tvoří žulové desky. Z náměstí byl částečně odkloněn silniční provoz. Díky tomu vzniklo místo přátelské k chodcům a turistům, je to „srdce” města, kde lze pořádat kulturní události a tematické akce, nebo odpočívat při pohledu na historickou část města.

Kostel Povýšení Kříže ve Środě Śląské
Kostel s třemi loděmi, s křížovou a valenou klenbou. Chrám s přilehlým klášterem vystavěli františkáni, a když odešli z města, v budově vznikla
nemocnice pro chudé. Ke konci 16. století byl kostel zrenovován a sloužil evangelíkům. Nyní chrám slouží jako farní kostel Povýšení Kříže ve Środě Śląské, v původním klášteře se nachází gymnázium.

Kostel Nejsvětější Panny Marie ve Środě Śląské
Fundátorem kostela byl Henryk Brodatý, budova byla postavena kolem r. 1220 v románském stylu. Do dnešní doby se dochovaly cenné prvky: výklenky severní stěny presbytáře, apsidy, portálové základny. Nyní slouží jako pomocný kostel pro farnost sv. Ondřeje Apoštola ve Środě Śląské.

Średský poklad
Nejskvělejší památku, která je součástí Średského pokladu, tvoří koruna složena z 12 prvků. Na konci každé části je zobrazen orel. Byla zhotovena ve druhé polovině 13. století. Součástí pokladu dále jsou: kulatá spona zdobena ve středu kamejí z chalcedonu, zlaté přívěsky, stříbrné a zlaté mince. Poklad byl ukryt zřejmě ve 2. polovině 14. století a objeven během stavebních prací ve Środě Śląské v roce 1985 a 1988.

Obranné zdi ve Środě Śląské
Historie vzniku obranných zdí sahá do 13. století. Zdi byly vedeny po obvodu města a spojeny se staveními hradu, který se nedochoval do našich časů. Ve vzdálenostech každých pár desítek metrů byly zhotoveny půlkulaté polygonální bašty. Do města vedly čtyři brány: Wrocławská, Świdnická, Legnická a Rzeźniczá. Do dnešní doby se dochovalo cca 1700 m zdí.

Pomník rytíře Rolanda
Více než 100 let je důležitým prvkem na seznamu městských historických památek, dosud funkční (kromě zimního období) fontána – jedna ze tří ve městě. Pochází z období 1912-1913. Byla financována městem na památku stého výročí vítězství nad Napoleonem. Na podstavci fontány stojí ozbrojený rytíř Roland.

Pomník sv. Jana Nepomuckého
Barokní socha z r. 1728 se nachází vedle zvonice u kostela sv. Ondřeje ve Środě Śląské. V r. 2018 postava a schody vedoucí k ní budou renovovány, vrátí se ozdobné oplocení kolem sochy a květináče se zelení.

Vyhlídková věž
Gotická zvonice kostela sv. Ondřeje Apoštola ve Środě Śląské tvoří prvek panoramatu města zřejmě od poloviny 14. století. Je postavena na ploše ve tvaru čtverce 9 x 9 metrů. Na jejím vrcholu (32 m) se nachází vyhlídková terasa, na kterou vede 140 schodů. Odsud lze obdivovat panorama města a obce, při dobré viditelnosti masiv Ślęży, Sněžku a Sky Tower ve Wrocławi.

Kostel sv. Ondřeje Apoštola ve Środě Śląské
Počátky kostela sv. Ondřeje sahají do 12. století. Setkávají se zde tři architektonické slohy: románský, gotický a barokní. V r. 1248 kostel pravděpodobně shořel a v něm i skupina pěti set v něm ukrytých měšťan. Ke konci 13. století byla znovu postavena hlavní loď. Nyní slouží jako farní kostel ve farnosti sv. Ondřeje Apoštola ve Środě Śląské, kterou vedou kněží Řádu saleziánů.

Přírodně-naučná stezka v Brodně
Stezka s délkou 420 m, s dřevěným altánem, můstkem a schody byla postavena v Brodně v r. 2014 v rámci projektu s finanční spoluúčastí Evropské unie. Používání stezky zjednodušují naučně-informační tabule s popisem rostlin a zvířectva, sloužící k provádění zajímavých terénních aktivit dětí, mládeže a turistů.

Dolnoslezský ekumenický svatostánek v Bukówku
N
eogotický post-evangelický kostel z 2. poloviny 19. století. Po 2. světové válce byl evangelický kostel převeden do státního majetku. Jelikož se o něj nikdo nestaral, brzy zchátral. Díky angažovanosti společenství Bukówka byl svatostánek rekonstruován a 16. prosince 2000 jej posvětil kard. Henryk Gulbinowicz. Od té doby kostel funguje jako Dolnoslezský ekumenický svatostánek.

Kotel sv. Martina v Cesarzowicích
Gotický kostel z 16. – 17. století. Na věži byly zrenovovány a osvětleny hodiny. Uvnitř se nachází zachovalé dřevěné gotické pískovcové sakramentárium s křtitelnicí a náhrobní deskou, dřevěné dveře a sochy sv. Hedviky a biskupa s monstrancí, barokní kříž a obrazy: Madonna, Ukřižovaný a Kristus v Getsemanech. V r. 2017 byly slavnostně posvěceny obranné zdi a stezka pro procesí.

Figura sv. Jana Nepomuckého v Ciechowě
Barokní kamenná figura z r. 1726 znázorňující sv. Jana Nepomuckého. Figura dlouhá léta stála u křižovatky s hlavní silnicí. Nyní, po renovaci, byla přenesena o 100m směrem na západ od původního místa, ke křižovatce ulice Jaworowá a Lipowá
. Podobné figury sv. Jana Nepomuckého jsou mj. v Kryniczně, Świętem a Środě Śląské.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Rakoszycích
Postavený ve 2. polovině 19. století, v r. 1893 byla přistavěna věž a v r. 1993 byl rozestavěn svatostánek. Během silných větrů v r. 2015 byla zničena kopule věže a střecha svatostánku. Obyvatelé tenkrát našli tzv. časovou schránku, která byla na vrcholu umístěna v r. 1934. Byly v ní pohlednice, odznaky, ručně psané dokumenty v německém jazyce. Nová schránka byla na vrchol uložena v únoru 2016.

Místní centrum venkovských aktivit ve Szczepanowě
Moderní objekt slouží od r. 2014 obyvatelům vesnice a celé obce. Nachází se zde jesle a mateřská škola, velký sál s kuchyňským zázemím – skvělé místo pro pořádání různých kulturních akcí. Poblíž centra je letní kino s místy pro 84 diváků a dětské hřiště.

Kostel sv. Martina ve Świętem
První zmínky pochází z r. 1305; nynější barokní kostel byl postaven v r. 1739, zrenovován v r. 1896 a 1971-1973, orientovaný s jednou lodí, s věží částečně zabudovanou ze západní strany. Kostel je spolu se starým hřbitovem obklopen kamennou zdí s bránou a vraty s valenou klenbou, s železnými křídly s ohnutými dekoracemi.