ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vítejte ve městě pokladů!

Środa Śląska je jedním z nejstarších městských středisek v Polsku (Średské právo z r. 1235). Město s jeho charakteristickým centrálním náměstím vzniklo již ve 12. století na obchodní stezce spojující východní a západní Evropu, a Średské právo se stalo právním vzorcem pro více než 132 měst ve Slezsku. Średský kraj je proslulý korunovačními klenoty nesoucími název „Średský poklad”.

Městsko-venkovská obec Środa Śląska leží v centru Dolního Slezska, na křižovatce důležitých komunikačních cest, jako: státní silnice 94 (Korczowa – Wrocław – Jędrzychowice) a vojvodská silnice 346 (Środa Śląska – Kąty Wrocławskie – Oława). Díky tomu, že přes obec vede státní silnice 94, nedaleko leží město Wrocław, a také díky vlakovým spojením a pohodlnému napojení na dálnici A4 (E-40 Drážďany – Wrocław – Kyjev), lze sem dorazit snadno a rychle ze všech stran. Další předností je spojení s železniční tratí E-30 (Wrocław – Zgorzelec – Drážďany).

Obec Środa Śląska se leží na ploše 214,93 km2. Bydlí zde více než 19 tis. osob, z toho přímo ve městě 9 tis. Obec tvoří 27 míst položených rovnoměrně po okolí města, které je nejen sídlem vedení obce, ale zároveň cca 50 tis. obyvatel średského śląského okresu.

Partnery obce Środa Śląska jsou:

– Kamionka Buska (Ukrajina),

– Saterland (Německo),

– Štěpánov (Česká republika).

Otevřená na podnikatelské investice

Obec vychází vstříc podnikatelům a nabízí celou řadu úlev, včetně daňových
(mj. osvobození od daně z nemovitosti v rámci regionální investiční pomoci novým investorům a preference pro ty, kdo již vykonávají svoji činnost na území Środy Śląské). Díky úspěšné spolupráci s Legnickou speciální ekonomickou zónou rozvíjíme naše podzóny. O příznivém klima pro investice ve Środě Śląské svědčí naši největší partneři, jako je BASF, Pittsburgh Glass Works, XEOS, Eldisy, Voestalpine, Röben Ceramika Budowlana.

Atraktivní a vhodné místo pro bydlení

Mezi argumenty promlouvajícími za bydlením na území obce jsou mj. nízké ceny pozemků a vzdělávací základna, jejíž neustálá modernizace je jednou z priorit zdejší samosprávy. V obci Środa Śląska působí moderní jesle, obec zaujímá vysoké místo ve Wrocławské aglomeraci z hlediska nabídky předškolních míst. Děti a mládež mají možnost pokračovat ve vzdělávání na dalších etapách. Další výhodou je zprovoznění v lednu 2018 sběrné dopravy na území obce s využitím elektrických vozidel.

Perfektní pro odpočinek a rekreaci

Pestrý program každým rokem připravuje Kulturní dům ve Środě Śląské. V nabídce jsou mj. lekce moderních a lidových tanců, fitness, výuka jazyků, hudební výchova, amatérské divadlo, výtvarný kroužek nebo výuka počítačové grafiky. Působí zde moderní Digitální kino, které umožňuje sledovat očekávané filmové premiéry v technologii 2D a 3D. Skvělým místem pro trávení volného času je i Centrum sportu a rekreace ve Środě Śląské (komplex hřišť, nádrž Kajaky, zimní ledová plocha) a Średský vodní park se saunami, jacuzzi a sportovním bazénem. Na návštěvníky čekají pamětihodnosti, místní zeleň, četné cyklostezky, naučné a turistické stezky.

Vedení obce

Adam Ruciński
Starosta Środy Śląské

Kazimierz Grabowiecki
Předseda městské rady Środy Śląské

 

KONTAKT

Městský úřad ve Środě Śląské
pl. Wolności 5
55-300 Środa Śląska

Telefon:
+48 71 317 30 52
+48 71 39 60 715

Fax:
+48 71 317 34 05

e-mail: um@srodaslaska.pl

www.srodaslaska.pl

www.facebook.com/gminasrodaslaska

Úřední hodiny:
Pondělí:7.30-15.30
Úterý: 7.30-15.30
Středa: 7.30-17.00
(v době 16.00-17.00 má službu: odbor občansko-správní, matrika, v rámci styku se zákazníky – podatelna, oddělení odpadového hospodářství, daní a evidence obchodní činnosti)
Čtvrtek: 7.30-15.30
Pátek: 7.30-15.00

Č. účtu